شرکت خدمات مسـافـرت هـوايي جهانگردي و زيارتي بـعثـت از سـال 1375 کار خود را در زمينه فعالسازي تورهاي زيارتي در داخـل کشور ( خصوصاً مشهد مقدس ) آغـاز و همچنيـن با راه اندازي تورهاي زميني به کشور سوريه زمينه بهره مندي اقشار کم درآمد از زيارت حـرم حضرت زينب (س) و حضرت رقيه (س) را فراهم نمود. از سال 1382 با چارتر نمودن پرواز و گارانتي هتل ها در شـهرهاي مشهد مقدس و دمشق کار خود را توسعه داده و همچنين با توجه به استقبال چشمگير شهروندان، تورهاي لبنان نيز راه اندازي گرديد. در سال 1387 با توجه به تجربه هاي بدست آمده و پتانسيل ايـجاد شـده و با انگيـزه ارائـه خدمات مطلوب تـر به شهروندان، تصميم به توسعه وساماندهي گروه تورهاي بعثـت گرفته شد. به همين منظور آژانس کتيبه گشت ( در اصفهان ) ،آژانس بعثت سير خراسان ( در مشهد )، آژانس بعثت کيش ( در جزيره کيش )، آژانس بعثت سير ايرانيان ( در تهران ) وآژانس بعثت چهارمحال (در شهر کرد) راه اندازي شد. فعاليت هاي ارائه شـده ، موجب دريافـت ده هـا لـوح سـپاس و تقدير از سـازمان حـج و زيـارت و سازمان مـيراث فرهنگي و گردشـگري و صنايع دستي گرديده و هم اکنون بخش اعظـم زائرين حـضرت رضـا (ع) (از کشورهاي عـراق و سوريه ) توسط ناوگان هـوايي اين مجموعه پوشش داده مي شوند که اين امر علاوه بر جنبه معنوي، موجب جذب توريست و ارز آوري براي کشور گرديده است. در راستاي تکريم هموطنان و با رويکرد مشتـري مـداري، ايـن مجموعه، اقدام به راه اندازي شـبکه فروش ايـنترنتي و شـبکه رزرو و فـروش داخـلي نمـوده که به اين ترتيب شـهرونـدان مـحترم ( و همچنين آژانس ها ) به راحتي مي توانند نسبت به خريد بليـط هواپيـما ( در مسيرهاي مختلف ) و رزرو تور يا هتل ( در داخل و خارج از کشور ) از طريق اين سيستم اقدام نمايند. اين مجموعه با سابقه چندين ساله در اجراي حرفه اي تورهاي زيارتي و سياحتي ( اعم از داخلي و خارجي) آمادگي خود را جهت ارائه خدمات و عقد قرارداد با ارگانها ، نهادها و سازمان هاي دولتي و خصوصي و نيز شهروندان محترم اعلام مي دارد.