ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 07644461224 -03135000 تماس حاصل نموده یا به آدرس جزيره کيش _ بلوار ساحل _ مرکزخريد ديپلمات _ طبقه دوم _ واحد 212 مراجعه نمایید.